Dəmir Yolu Yenidənqurulması ilə əlaqədar kommunikasya xəttlərin yerdəyişməsi