Digital Plus MMC elektrik məhsulları və xidmətlərinin kommersiya, sənaye və fərdi bazarlarda distribyutorudur. Bizim elektrik xidmətləri və məhsullarımıza aşağıdakılar daxildir:

Elektrik yarımstansiyalarının tikintisi və yenidən quraşdırılması
Tikinti və söküntü ərazisi üçün müvəqqəti elektrik işləri
Yüksək və aşağı gərginlikli hava və yeraltı kabellerin quraşdırılma işləri
Yüksək və aşağı gərginlikli dəmir dirəklərin tikintisi
Transformator məntəqələrin tikintisi və bərpası
Paylayıcı məntəqələrin tikintisi və bərpası
Elektrik avadanlıqlarının quraşdırılma işləri
Yolların, parkların, bina üzlüklərin işıqlandırma işləri
Yaşayış və qeyri-yaşayış obyektlərində daxili və xarici elektrik naqillərinin quraşdırılma işləri
Nəzarət cihazlarının quraşdırılması
Torpaqlama işləri
Elektrik ötürücü xətlərin tikintisi
Layihələndirmə işləri