Layihənin icra strategiyasının, icra planlarının və prosedurlarının hazırlanması
Müştərinin tələbləri əsasında layihə spesifikasiyalarının hazırlanması
Tender sənədlərinin hazırlanması
Potensial subpodratçıların/satıcıların/təchizatçıların qiymətləndirilməsi
Təchizatçıların fəaliyyətinin idarə edilməsi və əlaqələndirilməsi Layihə interfeysinin idarə edilməsi
Tikinti idarəçiliyi
Sənaye tikinti layihələrinin icrası
Hökumətin təsdiqləmə prosesinin dizaynına uyğunlaşdırılması və idarə edilməsi
Keyfiyyətin təminatı və keyfiyyətə nəzarətin idarə edilməsi
Sağlamlıq, təhlükəsizlik və ətraf mühit tələblərinin idarə edilməsi
Layihənin dəyərinin qiymətləndirilməsi və nəzarəti
Riskin müəyyən edilməsi və azaldılması